02 - 72161711
Landline
+63917-8876970
Call / SMS / iM / Viber

ANIMA Choir and Strings

Wedding Choir, Strings, Singers, Musicians / Band

Music Samples - Click. Listen. Download. Share.

Luwalhati sa Diyos (R. Cayabyab, from Mass for Peace)
Posted by ★ Owner on September 14, 2012 at 3:22 AM

This version of Luwalhati sa Diyos by Anima Choir is by Ryan Cayabyab in his songbook Mass for Peace.

 

Luwalhati sa Diyos

Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan
At sa lupa ay kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban.
Pinupuri Ka namin
Dinarangal Ka namin
Sinasamba Ka namin
Niluluwalhati Ka namin
Pinasasalamatan ka namin
Dahil sa dakila Mong kaluwalhatian

Panginoong Diyos hari ng Langit
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat
Panginoong Hesukristo, bugtong na anak
Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos,
Anak ng Ama
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Maawa ka sa amin

 

Tanggapin mo an gaming kahilingan
Ikaw na naluluklok sa kanan ng ama
Maawa ka sa amin.

Sapagkat Ikaw lamang ang banal
Ikaw lamang ang Panginoon
Ikaw lamang o Hesukristo
Kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama.

Amen!

 


Download MP3
     

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

0 Comments